Nettverksmøte

Bestemmes senere

Tema for første fysiske samling i 2022 vil bestemmes ut fra hva som er mest aktuelt på dette tidspunktet.

Nettverksmøte

Bestemmes senere

Alle de fysiske møtene er satt opp med 3 timer og fleksibel mingletid etterpå.