søndag 13. juni 2021 | Gode samtaler, Litt klokere om ...

Det magiske spørsmålet som gjør motgang til medgang

Hvis flere valgte nysgjerrighet fremfor å gå i skyttergravene kunne netthets, familiekonflikter og valgkamp gå fra destruksjon til konstruksjon.

Vi lever i en verden full av konflikt, og de ekstremt enkle måtene vi kan kommunisere med hverandre på gjennom sosiale medier forsterker motsetningene.

Og til høsten er det stortingsvalg.

Tenk om alt fra politikere til nettroll ble pålagt å si en setning og stille et spørsmål hver gang de er uenige med motparten:

«Jeg har aldri sett det nøyaktig på den måten før. Hvordan kan du hjelpe meg å se det slik som du ser det?»

Julia Dhar forteller engasjerende om hvilken makt det ligger i nysgjerrighet i denne TED-presentasjonen.

Et hovedpoeng er å gjøre motparten til en alliansepartner gjennom nysgjerrighet. Nysgjerrighet smitter, og plutselig er den andre også nysgjerrig på ditt perspektiv, Fra dette ståstedet blir konflikten som var en barriere for kommunikasjon til et felles problem dere kan løse. Skulder ved skulder.

Kommende arrangementer:

Litt klokere

Hvordan ri en død hest?

Hvordan ri en død hest?

Det nytter visstnok ikke å bære havre til en død hest. Her er noen populære alternative strategier.

Fire faser feedback

Vi har strevd med å gi gode tilbakemeldinger i tusenvis av år, uten påtagelig fremgang. Spør du folkene dine om de får gode tilbakemeldinger på jobben, vil de fleste – fremdeles – svare nei.

Fransk nettskyplan

Frankrike vil lagre sensitive data med amerikansk skyteknologi