søndag 20. juni 2021 | Litt klokere om ..., Strategi

Hvordan ri en død hest?

Det nytter visstnok ikke å bære havre til en død hest. Her er noen populære alternative strategier.

«Når du oppdager at du rir på en død hest, er den beste strategien å sale om», siterte en deltaker på en ledersamling i regi av Annar Aasheim et gammelt visdomsord fra dakota-indianerne. Annar har en illustrerende liten øvelse som synliggjør hvor tåpelig vi ofte forholder oss til verdier som allerede er ugjenkallelig borte.

I psykologien snakker man om tapsmotstand. Motviljen mot å gi opp noe du har er større en drivkraften du hadde for å få det du har. I det virkelige livet, som for eksempel næringslivet, snakker man gjerne om «sunk cost» – penger du allerede har investert er borte. Var det en dårlig investering, er ryggmargsrefleksen, stimulert av den innebygde tapsmotstanden vi har, å kaste en million til inn i prosjektet.

Men den døde hesten blir ikke levende av det.

Den karikerte diskusjonen i ledergruppa hva gjelder den dårlige investeringen eller det fortapte prosjektet som Annar fasiliterer kan, litt omskrevet, gjengis på denne måten:

Adm. dir.: «Punkt 1 på dagens agenda er at hesten vi rir på er død. Jeg vil gjerne ha en runde rundt bordet med forslag om hvordan vi løser dette problemet.»

Direktør 1: «Når medarbeidere ikke leverer er det jo alltid et lederansvar, og lederen må selv stilles til ansvar. Vi bytter ut rytteren.»

Direktør 2: «La oss starte en oppsigelsesprosess overfor hesten.»

Direktør 3: «Vi holder for stort tempo. La oss senke kravene og forventningene i håp om at den døde hesten kan være med.»

Direktør 4: «La oss sette den i spann med andre døde hester så vi får større kapasitet.»

Direktør 5: «Vi sender en delegasjon til andre land for å se hvordan de rir døde hester.»

Direktør 6: «Vår jobb som ledere er å motivere og inspirere våre medarbeidere. Den døde hesten trenger mer motivasjon.»

Direktør 7 (finansdirektøren): «La oss ikke være så negative. En analyse jeg har gjort viser at den døde hesten har lave faste kostnader, og derfor bidrar mer på bunnlinjen.»

Kommende arrangementer:

Litt klokere

Fire faser feedback

Vi har strevd med å gi gode tilbakemeldinger i tusenvis av år, uten påtagelig fremgang. Spør du folkene dine om de får gode tilbakemeldinger på jobben, vil de fleste – fremdeles – svare nei.

Det magiske spørsmålet som gjør motgang til medgang

Hvis flere valgte nysgjerrighet fremfor å gå i skyttergravene kunne netthets, familiekonflikter og valgkamp gå fra destruksjon til konstruksjon.

Fransk nettskyplan

Frankrike vil lagre sensitive data med amerikansk skyteknologi