982 16 666 editor@tilt.work
Velg en side

Er master-pandemien på retur?

av 14.02.22 08:14

For noen år siden ble det norske arbeidsmarkedet diagnostisert med «mastersyken» av BI-professor Linda Lai. Det skapte en debatt som […]

For noen år siden ble det norske arbeidsmarkedet diagnostisert med «mastersyken» av BI-professor Linda Lai. Det skapte en debatt som bølget gjennom lang tid. Det var ikke et særnorsk, men internasjonalt fenomen.

Fenomenet oppstod i etterdønningene av dotcom-krisen rundt årstusenskiftet, og ble forsterket av finanskrisen i 2008-2009. Arbeidsgivere fikk så mange å velge blant at de la til alle slags krav til grader på jobber som tidligere kunne fylles av folk med erfaring og kompetanse fra det virkelige liv.

Nå er det tegn på at denne mastersyke-pandemien er på retur. En rapport fra The Burning Glass (The Emerging Degree Reset) omtales i Harvard Business Review (Skills-Based Hiring Is on the Rise).

Burning Glass og HBR analyserte mer enn 51 millioner jobbutlysninger i perioden 2017-2021. Funnene indikerer at arbeidsgivere faktisk er blitt mer lempelige på kravene, og at de nå ser mer etter ferdigheter enn mastergrader.