982 16 666 editor@tilt.work
Velg en side

Åtte nøkkelspørsmål i etisk refleksjon

av 08.04.22 09:30

En sjekkliste av spørsmål som guide til å løse etiske dilemmaer.
  1. Rettferdighet: Hvordan kan du handle rettferdig og balansere det opp mot legitime interesser?
  2. Konsekvens: Hvilke handlinger sikrer de beste kort- og langsiktige utfallene for meg og andre?
  3. Ansvar: Hva er mine plikter og forpliktelser?
  4. Karakter: Hvilke handlinger vil hjelpe meg til å være idealbildet av det mennesket jeg ønsker å være?
  5. Frihet: Hvordan viser jeg respekt for andres personlige frihet?
  6. Empati: Hvordan ville jeg handle hvis jeg brød meg om alle involverte?
  7. Autoriteter: Hva forventer myndighetene, ledelsen, loven, min gud eller religion, eller andre autoritetsfigurer av meg?
  8. Rettigheter: Hvilke formelle, uformelle og sosiale rettigheter er med i bildet?

Kilde: James Madison University