Litt klokere om personvern og IT-sikkerhet


Vi har igjen invitert advokat Eva Jarbekk til å innlede med et aktuelt tema knyttet til personvern og IT-sikkerhet.

Møtet er åpent for alle, men du må melde deg på. Det er et begrenset antall deltakere, slik at en god dialog blir mulig.

Med start i august i år vil tilt.work i samarbeid med Eva Jarbekk 12 ganger i året invitere til møter i et nettverk som fokuserer på samme temaet, men mye dypere. Nettverket vil bestå av personvernombud og andre profesjonelle fra offentlig og privat sektor. Deltakerne vil komme fra områder som IT, HR, marked, kommunikasjon, finans, ledelse og jus.