982 16 666 editor@tilt.work
Velg en side

Hva er de viktigste teknologiske utfordringene og mulighetene i 2021?

Zoom

En uke etter at CES er avsluttet er det på tide å oppsummere de digitale forventningene til året som ligger foran oss. Vi inviterer til nettmøte hvor vi deler innsikt, utsikt og meninger om teknologiske utfordringer, muligheter og trender.

Nye digitale verktøy for samhandling og sosialisering

Da pandemien slo til startet en fantastisk æra for mange teknologiselskap. Zoom, Microsoft, Google Meet, Webecs, Whereby og mange, mange andre aktører med digitale møteplasser som forretningsidé mangedoblet seg.

Kan erfaringer fra pandemien bli et konkurransefortrinn i jakten på talentene?

Samfunn og individ, arbeidsgivere og arbeidstakere står ved et veiskille: Korona har gitt oss rom for å reflektere. For noen betyr det at de ikke kommer tilbake til jobben de hadde, med mindre de fortsatt kan utføre den fra hjembygda de installerte sitt hjemmekontor i. Hvordan vil de påvirke kampen om talentene?