Nye digitale verktøy for samhandling og sosialisering

Da pandemien slo til startet en fantastisk æra for mange teknologiselskap. Zoom, Microsoft, Google Meet, Webecs, Whereby og mange, mange andre aktører med digitale møteplasser som forretningsidé mangedoblet seg.

Kan erfaringer fra pandemien bli et konkurransefortrinn i jakten på talentene?

Samfunn og individ, arbeidsgivere og arbeidstakere står ved et veiskille: Korona har gitt oss rom for å reflektere. For noen betyr det at de ikke kommer tilbake til jobben de hadde, med mindre de fortsatt kan utføre den fra hjembygda de installerte sitt hjemmekontor i. Hvordan vil de påvirke kampen om talentene?

Nettverksmøte

Bestemmes senere

Vi samles til det første fysiske nettverksmøtet i nettverket Personvern og datasikkerhet.

Digital drop-in

Zoom

Noe du lurer på? Eva Jarbekk står til disposisjon. Send gjerne inn spørsmål på forhånd.