Fransk nettskyplan

Den franske regjeringen la nylig fram en nasjonal nettskystrategi, hvor hovedmålet er bedre å kunne beskytte data som er lagret «online». Regjeringen ønsker samtidig å skape økonomiske og juridiske betingelser som gjør at europeiske aktører kan finne sin plass,...