982 16 666 editor@tilt.work
Velg en side

Personvern og datasikkerhet

av 29.04.21 15:04

Litt klokere sammen:

IT-juridisk nettverk

om personvern og informasjonssikkerhet

Ledet av Eva Jarbekk

 

Som medlem av vår IT-juridiske nettverksgruppe blir du en del av et nettverk av likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern og compliance. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator og nettverksleder er du del av et nettverk som ligger mer enn et hestehode foran hva gjelder nye krav og forordninger fra nasjonale og overnasjonale myndigheter.

Medlemsprofil
Dette nettverket er en fin blanding av juridisk- og IT-faglig ekspertise kombinert med ledere som står ansvarlig for operasjonell overholdelse. Du er sannsynligvis DPO, i HR, finans eller IT, eller er på andre måter opptatt av at din virksomhet overholder regelverket.

 

k

Samlinger

Nettverket samles 6 ganger i året, hvorav 3 fysiske møter og 3 nettsamlinger. Se årskalenderen for mer informasjon.

Drop-in

5-6 ganger i løpet av året stiller nettverkslederen opp til et timelangt drop-in møte hvor konkrete utfordringer og spørsmål kan tas opp.

Kuratert nyhetsbrev

Nettverkets medlemmer får jevnlig gratis tilsendt et eget kuratert nyhetsbrev om temaet.

Abonnementer

I medlemskapet inngår også abonnement på Privacy Laws and Business (privacylaws.com) (verdi £580).

Digital arena

Som medlem får du eksklusiv tilgang til en digital ressursbank og eget, lukket diskusjonsforum.

Studietur

Ved slutten av hver medlemsperiode arrangeres det en studietur (evt. reisekost ikke inkludert).

Eva Jarbekk

Nettverket fasiliteres og ledes av Eva Jarbekk, en av Norges mest erfarne jurister innen personvern, forfatter av lærebøker og flere kommentarutgaver innen personvern, og antagelig en av de som har jobbet mest med GDPR og personvernrelaterte spørsmål. Hun har flere år på rad blitt anerkjent som “leading individual” innen personvern i internasjonale brukerundersøkelser (Legal500 og Chambers and Partners).

Hvorfor bli med?

Dette IT-juridiske nettverket er innholdsmessig det mest omfattende nettverket av sin type i landet, både i antall møter og i tilgang til så vel nettverksleder som digitale ressurser knyttet opp mot tema. Vi vil særlig fremheve følgende fordeler:

Størrelsen

Eksklusivt nettverk med et begrenset antall deltakere sikrer oppmerksomhet til deg og dine behov.

Frekvens

Gjennom året er det 12+ muligheter til å sjekke inn med nettverket. 

Gode råd

Tilgangen til landets fremste juridiske ekspertise på området, og nettverket mot andre som har erfaringer de kan dele med deg, gjør at gode råd ikke blir dyre.

Årskalender

Ingen andre faglige nettverk tilbyr så mange fysiske og digitale møtepunkter og kombinerer dette med kontinuerlig redaksjonelt fokus gjennom artikler i tilt.work og et kuratert nyhetsbrev. Her er kalenderen for året som kommer. Endringer kan forekomme. 

Det er ingen arrangementer satt opp akkurat nå.

Hvordan bli med?

Du må søke om medlemskap under. Det er 3 gode grunner til dette:

1. Rett miks

Vi ønsker en miks av mennesker fra ulike sektorer og profesjoner.

2. Tillit og respekt

Vi ønsker å skape en trygg og stabil arena med tillit og respekt og hvor «alt» er tillatt – og mulig.

3. Lite og vakkert

Vi tror at «small is beautiful» og tror du vi ha større utbytte av å være med i et nettverk av 15-20 mennesker du kjenner godt enn store nettverk med mer eller mindre fremmede.

Søk medlemskap

Vi tar inn et begrenset antall deltakere i nettverket, og vil vurdere søknadene individuelt med tanke på en best mulig sammensetting av nettverket. Vi behandler alle søknader fortløpende.

Early bird: 24.000,-

Medlemskapet koster 30.000 kroner for et år, men mottar vi din søknad innen 1. juli vil godkjent søknad prises til kun 24.000 kroner.

Moms kommer i tillegg.

Navn(Påkrevd)
Din epost-adresse blir din brukerid for innlogging
Mobil vi kan nå deg på ved behov

Om deg

Del gjerne litt om hvem du er og hvordan og hvorfor du er engasjert i dette temaet. (Helt frivillig.)
Link til din LinkedIn-profil eller annen profilside.

Vilkår

Personvern(Påkrevd)
VIlkår for tjenesten